Voorlopig rijbewijs

Voorlopig rijbewijs categorie B

Een voorlopig rijbewijs geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. U moet minstens 3 maanden oefenen met uw voorlopig rijbewijs en 18 jaar zijn om het praktijkexamen af te leggen.

U kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar.

Voorwaarden

 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als de rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • U brengt het aanvraagformulier, afgeleverd in het examencentrum toen u voor het theorie-examen bent geslaagd, mee naar uw gemeentebestuur.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-bestuurders te begeleiden. De begeleiders tekenen de verklaring op eer niet vervallen te zijn verklaard van het recht tot sturen in de 3jaar voorafgaand aan de aanvraag en bieden zich mee aan bij de aanvraag.
 • Breng ook uw identiteitskaart mee. Is de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend, dan wordt deze overgenomen op uw voorlopig rijbewijs. Is de foto op uw eID niet gelijkend meer of wilt u een recentere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee. Deze foto moet van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de normen van de fotomatrix.

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee de begeleider gehuwd is of samenwoont.

Goed om te weten

 • U mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag u niet meenemen.
 • Uw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor uw begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar uw gemeentebestuur als u een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • U brengt het aanvraagformulier, afgeleverd in het examencentrum toen u voor het theorie-examen bent geslaagd, mee naar uw gemeentebestuur.
 • U volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijgt u een bekwaamheidsattest als u in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • Met het aanvraagformulier en het bekwaamheidsattest vraagt u uw voorlopig rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur.
 • Breng ook uw identiteitskaart mee. Is de foto op uw eID niet gelijkend meer of wilt u een recentere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee. Deze foto moet van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de normen van de fotomatrix.

Goed om te weten

 • U mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs, geldig voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

Bedrag

De kostprijs bedraagt € 25.

Voorlopig rijbewijs 12 maanden

Indien je voorlopig rijbewijs vervallen is, kan je een voorlopig rijbewijs 12 maanden aanvragen.

Voorwaarden

 • De geldigheidsduur van het vervallen voorlopig rijbewijs is niet langer dan 3 jaar verstreken
 • Een geslaagd theorie-examen minder dan 3 jaar geleden
 • Attest van de rijschool van minimum 6 uren praktijklessen, gevolgd na het verlopen van uw vorig voorlopig rijbewijs
 • 1 of 2 begeleiders