Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto en microchip, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig en geldig in:

 • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
 • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. 

U vraagt het Europees rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven en het rijbewijs is beschikbaar vanaf 3 tot 5 werkdagen na aanvraag.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen in een theoretisch en praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Bedrag

De kostprijs bedraagt € 25.

Wat meebrengen

 • Bij aanvraag:

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Attest van slagen afgeleverd door het examencentrum.
  • Is de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend, dan wordt deze overgenomen op uw rijbewijs. Is de foto op uw eID niet gelijkend meer of wilt u een recentere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee. De foto moet van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de normen van de fotomatrix.

  Bij afhaling:

  • Bij de afhaling van het Europees rijbewijs moet u het voorlopige rijbewijs inleveren.