Psychosociale hulp

Hebt u persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, ...), dan zal de maatschappelijk werker een luisterend oor bieden. Indien nodig en als u dit wenst zal de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Het OCMW heeft een samenwerkingsovereenkomst met het DAGG ( Dienst voor ambulante geestelijke gezondheidszorg) om psychologische hulp aan te bieden aan volwassen en jongvolwassen. De intake gebeurt via de maatschappelijk werker van de sociale dienst waar uook terecht kan voor meer informatie.

Procedure

  • Neem contact op met uw maatschappelijk werker.
  • De maatschappelijk werker zal u inlichten en/of adviezen geven waarmee¬†u op weg kan.
  • Voor specifieke problemen kan u doorverwezen worden naar andere diensten.