Mindermobielencentrale

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die gebruik maken van hun eigen wagen en hiervoor een kilometervergoeding ontvangen.

U kunt een rit aanvragen om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een sociale- en culturele activiteiten, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan enz. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is ook mogelijk. 

Voorwaarden

  • U bent zorg- of hulpbehoevend.
  • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
  • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer omwille van ziekte, ouderdom of beperking.
  • U bevindt zich in een sociale noodsituatie.
  • U beschikt over een beperkt inkomen (in uitzonderlijke situaties kan hierop een afwijking worden toegestaan)

Procedure

U wordt eerst lid van de Minder Mobielen Centrale door contact op te nemen en een afspraak maken voor een inschrijving. Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen. Voor een ritaanvraag belt of mailt u bij voorkeur 3 werkdagen op voorhand naar de Minder Mobielen Centrale.

Bedrag

U betaalt een lidgeld van €12/jaar als alleenstaande of €18/jaar als gezin. Indien u aansluit na 31 juni betaalt u de helft voor het nog lopende jaar. Aan de chauffeur betaalt u € 0,42 contant per gereden kilometer. De kilometers worden gerekend van bij de woning van de chauffeur tot hij/zij terug thuis is.

Rolstoelvervoer

De Minder Mobielen Centrale beschikt zelf NIET over een aangepaste wagen. Hiervoor doen we beroep op een externe organisatie waar we een geschikte wagen kunnen reserveren. De rit wordt wel uitgevoerd door één van de vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale.

Let wel : hiervoor zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van het voertuig