Pastorie in Rotem wordt kinderdagverblijf

De voormalige pastorie van Rotem heeft een gloednieuwe functie gekregen. Vanaf 24 juni zal FERM er een nieuw kinderdagverblijf uitbaten.

Pastoor Braeken, de vorige bewoner van het pand, is eind 2023 op pensioen gegaan en verhuisd naar Oudsbergen. Het pand kwam dus vrij, is in goede staat en gelegen in het centrum van Rotem. De stad zag dan ook meteen een rol weggelegd voor het gebouw als locatie voor kinderopvang.

Veel lokale besturen, waaronder ook Dilsen-Stokkem, worden geconfronteerd met een sterk tekort aan plaatsen voor opvang van baby’s en peuters. De vraag is groter dan het aanbod, waardoor de wachtlijsten alsmaar langer worden. In Dilsen-Stokkem tellen we momenteel 27,68 opvangplaatsen per 100 kinderen, het minst aantal plaatsen in het hele Maasland.

Het is al langer duidelijk dat het water de kinderopvangsector aan de lippen staat. Kinderopvang is nochtans een economisch heel belangrijk gegeven dat ouders helpt om te functioneren op de arbeidsmarkt. Het stadsbestuur wil daarom graag mee zoeken naar oplossingen. Om zelf voorschoolse opvang te organiseren heeft de stad geen vergunning, maar door het ter beschikking stellen van de pastorie in Rotem voor kinderopvang geeft men het gebouw nu een nieuwe, waardevolle maatschappelijke invulling.

Onze medewerkers van de stedelijke werkplaatsen hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om het gebouw op te frissen en aan te passen aan de noden van een moderne kinderopvang. FERM zal instaan voor de uitbating en start op 24 juni met 15 opvangplaatsen die later uitgebreid worden naar 24 opvangplaatsen. Op die manier maakt de stad werk van haar ondersteunende regierol en worden heel wat ouders geholpen die nu geen oplossing vinden.

Ouders die op zoek zijn naar een opvangplek voor hun kind dienen zich altijd aan te melden bij het lokaal loket kinderopvang. Het loket brengt via het online platform van Opvang.Vlaanderen alle kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters in Dilsen-Stokkem in kaart. Ouders kunnen gemakkelijk navigeren door het aanbod via een interactieve kaart van de stad.

Meer informatie?

Via www.opvang.vlaanderen/dilsen-stokkem kan je op zoek naar de kinderopvang die het beste bij jou en je kind past. Maak een ouderaccount aan en dien je aanvraag in bij de opvang van jouw keuze.

Heb je hulp nodig? Contacteer het Lokaal Loket Kinderopvang via huisvanhetkind@dilsen-stokkem.be of via 089 790890.

maandag 27 mei 2024 17.30 u.