Uitgebreid participatietraject voor recreatiegebied Sportlaan in Dilsen

De stad Dilsen-Stokkem start nog deze zomer een uitgebreid participatietraject rond de herinrichting van het recreatiegebied Sportlaan, beter bekend als de voormalige voetbalterreinen van KVV Heidebloem Dilsen.

In 2019 fusioneerde Dilsen VV met K. Stokkem VV tot voetbalclub K. Dilsen-Stokkem VV. Alle voetbalactiviteiten verhuisden daardoor naar de site in Stokkem, waardoor er nood is aan een nieuwe toekomstvisie voor het recreatiegebied van ruim 4 ha aan de Sportlaan.

Omdat er heel wat ideeën leven en omdat het belangrijk is het verenigingsleven en de inwoners te betrekken, worden er verschillende inspraakmomenten georganiseerd. Het volledige participatietraject verloopt in verschillende fases en wordt stapsgewijs begeleid en desgevallend bijgestuurd door medewerkers van de stad, in nauw overleg met de stedelijke sportraad.

In een eerste fase worden de sportverenigingen en de scholen uitgenodigd om mee na te denken over de verdere invulling van het gebied. Er zal gepolst worden naar hun specifieke noden en behoeften. Hierna zullen ook de rechtstreeks betrokken buurtbewoners apart bevraagd worden over de mogelijkheden en verwachtingen van de site. Vervolgens zullen verenigingen, scholen en buurtbewoners samengebracht worden om hun inbreng met elkaar af te toetsen. Deze eerste fase zal lopen vanaf 31 augustus tot eind oktober 2022.

In de tweede fase zullen alle inwoners van Dilsen-Stokkem betrokken worden. Op basis van de input uit fase 1 zal er een participatieavond georganiseerd worden in de loop van november 2022.

Tijdens de derde fase volgt er een uitgebreide terugkoppeling met alle betrokken actoren van het recreatiegebied Sportlaan. Hierna wordt de invulling van de site gefinaliseerd.

In januari 2023 start dan de uitwerking van het masterplan binnen de stedelijke diensten, gebaseerd op de input uit het participatietraject.

dinsdag 2 augustus 2022 10 u.