Opvang kinderen met een handicap

Contactpunt KVG Limburg (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten):

Ilse Wevers, tel. 011 23 22 04.