Is uw inschrijving ontvankelijk?

Na uw online inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail van uw inschrijving. Hierna gaat de dienst Ruimtelijke Ordening na of uw aanvraag ontvankelijk is, dit overeenkomstig het reglement. Hiervan krijgt u binnen 14 dagen na inschrijving een bericht.

Bij een ontvankelijk dossier krijgt u hiervan een bevestiging via email of post.

Bij een onontvankelijk dossier krijgt u hiervan een bevestiging per aangetekend schrijven. Indien uw dossier onontvankelijk werd verklaard, stopt de huidige procedure en kan u zich (indien mogelijk) opnieuw kandidaat stellen.

Uw dossier wordt onontvankelijk verklaard:
- Indien het attest van de registratie niet in orde is;
- Indien uit het attest van de registratie blijkt dat u één of meerdere woningen of bouwgronden in eigendom hebt;
- Indien u één woning of bouwgrond in eigendom hebt, maar geen ondertekende en gedateerde compromis heeft ingediend.

Meer info: artikel 5 van het reglement.