Onteigeningsplan

Een onteigeningsplan wordt opgemaakt voor gronden die de stad wenst aan te kopen ten titel van openbaar nut. Soms is het plan gekoppeld aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat de toekomstige bestemming van een gebied vastlegt.

Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad.