Onderhoud pleinen & straten

Het stadsbestuur voorziet elk jaar een budget voor het onderhoud van de gemeentewegen. Een deel van de onderhoudswerken bestaat uit het specifieke onderhoud van pleinen en straten.

De volgende werken zullen uitgevoerd worden:

 • Herstellen bitumineuze verhardingen
 • Dichten scheuren
 • Voorslemmen
 • Aanbrengen slemlaag
 • Herstellen lijnvormige elementen

De werken worden uitgevoerd door aannemer Grizaco NV, Scheepvaartkaai 4, 3500 Hasselt. Werfleider is de heer Frank De Baan (0498/580216).

De werken zijn gestart op 17 mei 2021 en de uitvoeringstermijn is 20 werkdagen. Momenteel zijn de voorbereidende werken in uitvoering. De juiste data voor het aanbrengen van de slemlagen is nog niet bekend. Omdat deze werken weersgevoelig zijn, is het steeds mogelijk dat de planning nog aangepast wordt.

Voor het aanbrengen van de slemlaag worden de betrokken bewoners uiteraard tijdig op de hoogte gebracht per brief door de aannemer.

De werken situeren zich op de volgende straten:

 • Kerkplein Lanklaar
 • Kerk Lanklaar
 • Zijweg Dorpsstraat
 • Spileind + K. Boudewijnplein
 • Toegang verkeerspark
 • Kapelhof
 • Helliniplein
 • Kanaalstraat
 • Kapel Weerstand
 • Schutterij Rotem.

De weggebruikers dienen tijdens de werken altijd de aangebrachte wegsignalisatie te respecteren. Hierdoor kunnen de werken veilig en efficiënt uitgevoerd worden en worden schadegevallen vermeden. Tijdens de voorbereidende werken kan het verkeer steeds passeren, al geldt er soms wel een parkeerverbod. Tijdens de effectieve slemwerken zal de betrokken straat enkele uren niet bereikbaar zijn.

We begrijpen uiteraard dat deze werkzaamheden enige hinder veroorzaken. De aannemer zorgt er echter steeds voor dat deze hinder tot een minimum wordt beperkt. We rekenen dan ook op het begrip van de inwoners hiervoor!

De kostprijs van deze onderhoudswerken bedraagt € 90.415,19 incl. btw.

Beschrijving van de werken

 • Slem is een methode van oppervlaktebehandeling voor bestaande verhardingen (zoals asfalt).
 • Het aanbrengen van een slemlaag zorgt ervoor dat een verarmd asfaltoppervlak dat door de jaren heen poreus geworden is en eerste tekenen van scheurvorming vertoont opnieuw verrijkt wordt en waterdicht gemaakt wordt.
 • Door het plaatsen van een slemlaag wordt de veroudering van het wegoppervlak tegengegaan omdat de loskomende begrinding van de toplaag opnieuw wordt vastgelegd, de bitumineuze verharding opnieuw wordt beschermd met een waterdichte laag met als gevolg dat de levensduur van de weg met jaren wordt verlengd.
 • Het plaatsen van een slemlaag resulteert in een mooi, egaal wegoppervlak met een verbeterde stroefheid en een verhoogd rijcomfort.