Onderhoud asfaltwegen

Het stadsbestuur voorziet elk jaar een budget voor het onderhoud van de gemeentewegen.

Een deel van de onderhoudswerken bestaat uit het bestrijken van asfaltwegen. Hierbij wordt een nieuwe slijtlaag op het asfalt aangebracht om de levensduur te verlengen. Bestrijkingen zijn een kostprijsgunstige en efficiënte onderhoudstechniek voor wegen.

In de volgende straten zal een bestrijking aangebracht worden (incl. voorbereidende werken): Breemstraat, Heerstraat, Kwavenstraat, Veesteeg, Emiel Dorlaan (gedeeltelijk), Molenweg, Pastoorstraat, Hoogbaan N., Kerkvoetpad, Eburonenlaan, Kommelstraat, Bakkershoefstraat Z., 1 Meilaan, Sint-Jansweg, Oude Baan N., Koppelstraat W., Bellikstraat, Nieuwstraat, Nieuwe Weerd, Schoolstraat O., Kuilenweg, Eindestraat O., Hiegaatsweg.

Er worden enkel scheuren gedicht en plaatselijke herstellingen uitgevoerd (zonder bestrijking) in de volgende straten: Erteveld, Riethoekstraat, Rode Kruisstraat.

De werken zijn gestart op 3 mei 2021 en de uitvoeringstermijn is 30 werkdagen. Momenteel zijn de voorbereidende werken in uitvoering. De juiste data voor het aanbrengen van de bestrijkingen is nog niet bekend. Omdat deze werken weersgevoelig zijn, is het steeds mogelijk dat de planning nog aangepast wordt.

De bewoners van de straten waar een bestrijking wordt aangebracht, krijgen uiteraard tijdig een brief met de nodige info.

De werken worden uitgevoerd door aannemer Wegenbouw Eikenaar NV, Maalbosstraat 7, 3960 Bree. Werfleider is Luc Eikenaar (0475/748010 - 089/461245).

De weggebruikers dienen tijdens de werken altijd de aangebrachte wegsignalisatie te respecteren. Hierdoor kunnen de werken veilig en efficiënt uitgevoerd worden en worden schadegevallen vermeden. 

We begrijpen uiteraard dat deze werkzaamheden enige hinder veroorzaken. De aannemer zorgt er echter steeds voor dat deze hinder tot een minimum wordt beperkt. We rekenen dan ook op het begrip van de inwoners hiervoor!

De kostprijs van deze onderhoudswerken aan de asfaltwegen bedraagt € 187.301,02 incl. btw.