Onderhoud gemeentewegen

Het stadsbestuur voorziet elk jaar een ruim budget voor het onderhoud van de gemeentewegen. In dit artikel geven we een overzicht van de geplande werken en de straten die aan de beurt komen.

Bestrijkingen

Een deel van de onderhoudswerken bestaat uit het bestrijken van asfaltwegen. Hierbij wordt een nieuwe slijtlaag op het asfalt aangebracht om de levensduur te verlengen.

In de volgende straten zal een bestrijking aangebracht worden:
Keizerskamp, Zengerheigersweg, Daalweg, Zijweg Steenweg naar Neeroeteren, Eekhoornlaan, Klaverstraat, Weg naar IVVVA, Bakkershoefstraat (schutterij Dilsen), Heilderveld, Tarwestraat, Soerveldweg Noord, 1 Meilaan, Geverslaan, Melodielaan, Symfonielaan, Harmonielaan, Ritserstraat.

Er zullen tevens plaatselijke herstellingen uitgevoerd worden in de volgende straten:
Zengerheigersweg, Daalweg, Zijweg Steenweg naar Neeroeteren, Klaverstraat, Weg naar IVVVA, Bakkershoefstraat (schutterij Dilsen), Tarwestraat, 1 Meilaan, Geverslaan, Melodielaan, Symfonielaan, Harmonielaan, Brugstraat, Veldsteeg, Kersenweg, Rode Kruisstraat, Krommeveldweg Oost, Ritserstraat West, Allemansweg West, Ritserstraat Oost, Modelstad, Vrietselstraat en Stokkemerbaan.

Deze bestrijkingen zijn gepland vanaf 2 mei 2022. Einde werken tegen einde juni 2022. Omdat deze werken weersgevoelig zijn, is het steeds mogelijk dat de planning nog aangepast wordt. De voorbereidende werken zullen starten vanaf 20 april 2022.

De werken worden uitgevoerd door aannemer NV Mathieu Kerkhofs Wegenbouw, Ophovenstraat 140, 3670 Oudsbergen, 089/85.43.75.

Werkwijze bestrijkingen:

Een bestrijking is een oppervlaktebehandeling waarbij op het te behandelen wegdek een laag bitumen of hars wordt gesproeid. Op deze laag wordt aansluitend steenslag gestrooid die zich vastzet in de kleverige bitumen- of harslaag. Als laatste wordt het wegdek afgewalst.

Het is vervolgens de bedoeling dat auto's over deze laag rijden waardoor de steentjes verder worden vastgereden zodat na enkele dagen een egaal en sterk oppervlak ontstaat. Op deze manier worden kleine scheurtjes in het wegdek opgevuld waardoor er minder kans is op verdere slijtage van de weg. Zo gaan we de veroudering en slijtage van het bestaande wegdek tegen en krijgen onze wegen een langere levensduur.

Van zodra de eindlaag aangebracht is, duurt het maximaal 1 uur tot er opnieuw over gereden mag worden. Let wel nog even op voor steenslag! Hierdoor geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Deze snelheidsbeperking dient absoluut gerespecteerd te worden om schade aan voertuigen te vermijden. Na enkele dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden, worden de straten geborsteld om de overtollige steenslag te verwijderen.

De weggebruikers dienen tijdens de werken altijd de aangebrachte wegsignalisatie te respecteren. Hierdoor kunnen de werken veilig en efficiënt uitgevoerd worden. Zo kunnen ook schadegevallen vermeden worden.

Overlagingen

Een ander deel van de onderhoudswerken bestaat uit het ‘overlagen’ van asfaltwegen, waarbij de toplaag wordt afgefreesd, herstellingen worden uitgevoerd en vervolgens een nieuwe laag asfalt wordt aangebracht.

In de volgende straten zullen overlagingen worden uitgevoerd:

  • Allemansweg
  • Erteveld
  • Europalaan
  • Riethoekstraat
  • Molenveld (Dries)
  • Brammertstraatje
  • Plein Koeweerd.

De start van deze werken is voorzien op 19 april 2022. Einde werken tegen einde mei 2022. Omdat deze werken weersgevoelig zijn, is het steeds mogelijk dat de planning nog aangepast wordt.

Ook deze werken worden uitgevoerd door aannemer NV Mathieu Kerkhofs Wegenbouw, Ophovenstraat 140, 3670 Oudsbergen, 089/85.43.75.

Tijdens de werken zullen de straten niet toegankelijk zijn. De betrokken bewoners worden tijdig geïnformeerd.

De weggebruikers dienen tijdens de werken altijd de aangebrachte wegsignalisatie te respecteren. Hierdoor kunnen de werken veilig en efficiënt uitgevoerd worden. Tevens kunnen schadegevallen vermeden worden.

vrijdag 15 april 2022 9.30 u.