Zitdagen invullen personenbelasting

De Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) organiseert dit jaar op nieuw zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte.

Voor inwoners van Dilsen-Stokkem vinden deze zitdagen plaats in het administratief centrum van het OCMW, Arnold Sauwenlaan 80, op:

- Vrijdag 31 mei 2024 van 09.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 15.00u
-
Maandag 3 juni 2024 van 09.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 15.00u

 Praktisch

Een medewerker van de FOD Financiën helpt je bij het invullen van je belastingaangifte. Per afspraak kan er slechts 1 aangifte worden ingevuld.

Het is belangrijk om alle nodige documenten (zoals fiscale attesten) en je e-ID mee te brengen. Kom je langs op vraag van een derde, breng dan een kopie van zijn/haar identiteitskaart en een volmacht mee.

Afspraak maken

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het invullen van jouw belastingaangifte.

Je kan telefonisch via 089 75 75 27 een afspraak maken zolang er tijdsloten (1 persoon = 15 minuten) beschikbaar zijn.

Vermeld je telefoonnummer en rijksregisternummer. Je hoeft niet te wachten om een afspraak te maken tot het moment dat het aangifteformulier in de bus valt.

Aandacht

De zitdagen dienen om je belastingaangifte in te vullen, niet om een voorstel van aangifte te controleren.

Tip
  • Je kan je aangifte ook altijd zelf invullen via www.myminfin.be (Tax-on-web).
  • Je kan ook zelf contact opnemen met FOD Financiën voor hulp bij je belastingaangifte. Telefoneer naar 02 575 66 66 om een afspraak te maken, zelfs als je je papieren aangifteformulier nog niet hebt ontvangen. Een FOD-medewerker belt je dan terug op de dag van de afspraak om samen de aangifte in te vullen.
maandag 8 april 2024 14 u.