Nieuwe subsidie voor herbruikbare drinkbekers

De gemeenteraad heeft op 12 oktober een nieuw subsidiereglement goedgekeurd voor de huur of aankoop van herbruikbare drinkbekers door verenigingen en onderwijs-instellingen.

Sinds 1 januari 2020 is het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Alles moet geserveerd worden in herbruikbare bekers. Kiest een organisator er toch voor om wegwerpbekers aan te bieden, dan moet hij deze voor 90% (en vanaf 2022 voor 95%) opnieuw selectief inzamelen.

Herbruikbare bekers zijn veel milieuvriendelijker dan wegwerpbekers. Door gebruik te maken van inwisselbare bekers die meerdere malen hergebruikt kunnen worden, zal de plastiek fractie in de afvalberg sterk verminderen. Omdat mensen actief aangezet worden tot het inleveren van het materiaal na gebruik, slingert er minder zwerfvuil rond en blijft het terrein van het evenement properder. Het resulteert in een aangename evenementervaring en het bevordert bovendien de relaties met de buurtbewoners van het evenement en met de eigenaar van het evenementterrein.

Een vereniging kan jaarlijks een aanvraag indienen tot het bekomen van een subsidie voor de huur en/of aankoop van herbruikbare bekers dienstig voor haar evenementen bij het college van burgemeester en schepenen. De subsidie bedraagt maximaal 20 % van de kosten van huur of aankoop met een maximum van 300 euro.

Met dit subsidiereglement willen we als stadsbestuur de verenigingen of scholen van Dilsen-Stokkem die evenementen organiseren financieel een steuntje in de rug geven bij de huur of de aankoop van deze herbruikbare bekers. Dit beleidsinitiatief ligt in lijn met het meerjarenplan 2020-2025 van stad & OCMW en in het bijzonder de doelstellingen m.b.t. het klimaatplan, de ondersteuning van het verenigingsleven en het aanmoedigen van afvalarme evenementen.

woensdag 14 oktober 2020 8.16 u.