Nieuwe leidraad biedt kader voor transparant vrijwilligersbeleid

De gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van Dilsen-Stokkem hebben op 14 juni de ‘Leidraad vrijwilligerswerking’ unaniem goedgekeurd. Deze leidraad biedt een duidelijk, transparant en professioneel kader voor zowel de stad als het OCMW voor het werken met vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in onze samenleving en kunnen daarom niet genoeg gewaardeerd worden. Zowel binnen de stad als het OCMW zorgt de inzet van honderden vrijwilligers mee voor de ondersteuning van de realisatie van onze beleidsdoelstellingen.

Om deze uitgebreide werking in goede banen te leiden is een transparant vrijwilligersbeleid wenselijk. Deze nieuwe leidraad wil het ruime kader bieden in het werken met vrijwilligers zowel binnen stad als OCMW. De leidraad beschrijft de interne samenwerkingsstructuur om een coherente vrijwilligerswerking mogelijk te maken. Ze licht de beslissingslijnen toe, de wijze van rapporteren, de overlegstructuren voor de uitvoering en afstemming alsook het budget.

De leidraad bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de visie op vrijwilligerswerk en de organisatie-overschrijdende samenwerking. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de manier waarop er interactie is met vrijwilligers en dit van start tot einde van hun engagement. We zetten sterk in op begeleiding & ondersteuning en waarderende activiteiten om hen te bedanken voor hun tomeloze inzet. Ook het vormingsluik wordt niet vergeten met enerzijds groepsverbindende vorming en anderzijds kennisverrijking van de individuele vrijwilliger. De relatie met de vrijwilliger staat centraal in de leidraad.

De leidraad omschrijft ook welke fases in de vrijwilligerswerking bij stad en OCMW er geüniformeerd kunnen worden en omschrijft waar een specifiekere aanpak nodig is. Vrijwilligers zijn stuk voor stuk uniek en het is een uitdaging om samen creatief te blijven inspelen op maatschappelijke evoluties en noden. Vrijwilligers kunnen zich binnen ons vrijwilligerswerk engageren en thuis voelen afhankelijk van hun interesse, beschikbare tijd, competenties of betrokkenheid!

dinsdag 15 juni 2021 13.30 u.