Nieuwe cluster 'preventieve gezinsondersteuning'

Streven naar een warme, verbindende samenleving is één van de speerpunten in het meerjarenplan van het stadsbestuur. In die samenleving moet ieder kind alle kansen krijgen én er zich thuis voelen.

Om alle partners op vlak van gezinsondersteuning, kinderarmoede, Huis van het Kind, … nog meer met elkaar in verbinding te brengen, heeft het stadsbestuur een nieuwe cluster ‘preventieve gezinsondersteuning’ opgericht. Deze cluster maakt deel uit van de bestaande afdeling welzijn, vrije tijd, cultuur (WVC), maar zal zich specifiek richten op de belangrijkste netwerken die rond kinderen gevormd worden, namelijk het gezin, de school en de buurt.

Collega’s Katleen Jacobs, Dymphi Savelkoul en Lies Adriaens nemen de regie van de nieuwe cluster op zich en staan in voor uitvoering van acties en projecten. Om het buurtwerk vorm te geven, werd versterking gezocht bij externe partners Uit de Marge en RIMO. Manuel Morales-Barrera, jeugdopbouwwerker bij Uit de Marge, is ondertussen al een jaar actief in onze stad. Ester Potargent (RIMO) neemt sinds maart 2020 het buurtopbouwwerk in Dilsen-Stokkem voor haar rekening.

Bij de nieuwe cluster preventieve gezinsondersteuning kunnen aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen van 0 tot en met 24 jaar terecht met al hun vragen, onder meer over kinderopvang, het vrijetijdsaanbod, allerlei opvoedingsvragen en ondersteuning bij opvoeding, huistaakbegeleiding, taalstimulering, gezondheid, pleegzorg, … Indien mogelijk wordt de vraag rechtstreeks behandeld en indien nodig verwijzen de collega’s je door naar de dienst met de juiste expertise.

Contact

Preventieve gezinsondersteuning en Huis van het Kind
Afdeling welzijn, vrije tijd, cultuur (WVC)
Europalaan 25
3650 Dilsen-Stokkem
089 790882
huisvanhetkind@dilsen-stokkem.be
www.facebook.com/huisvanhetkinddilsenstokkem 

woensdag 24 februari 2021 15 u.