Nieuwe bomen Europalaan

Het stadsbestuur gaat het openbaar groen langs de Europalaan, tussen het administratief centrum en de Kantonsweg, vernieuwen.

Momenteel is er geen eenvormigheid van het groen in de straat. Er is heel wat verouderde of beschadigde beplanting en hier en daar zijn er zelfs helemaal lege plantvakken. Daarnaast zorgen te grote bomen voor overlast. Ze duwen op diverse plekken de stoepen omhoog wat voor onveilige situaties zorgt en ze raken de gevels.

Er werd daarom een plan opgesteld waarin wordt voorgesteld om de 16 overgebleven bomen te kappen en deze te vervangen door 28 nieuwe bomen. De nieuwe bomen zullen grotendeels in de bestaande plantvakken geplant worden. Enkel ter hoogte van de Soerenbosweg en de Keizersbergweg, de nieuwe weg naar de verkaveling Heilderveld, zullen er 3 nieuwe plantvakken worden aangelegd. Ook zullen sommige kleine plantvakken iets groter gemaakt worden. 

Er werd gekozen voor een iep (Ulmus ‘Rebona’) die compact groeit en bestand is tegen de iepenziekte.

Vanaf half oktober starten we met het kappen van de bomen. Eind oktober, begin november herstellen we dan de stoepen en doen we aanpassingen aan de plantvakken. Half november kunnen dan de nieuwe bomen aangeplant worden.

De stad hecht veel belang aan overleg met de buurtbewoners. Daarom werd er een infomoment georganiseerd waarbij zij konden langskomen om de plannen te bekijken, vragen te stellen, enz.

Een eenvormig bomenbestand draagt bij aan een aangename leefomgeving en zorgt voor een mooie, groene uitstraling. Het verbetert eveneens de ruimtelijke samenhang en vergroot de herkenbaarheid van het wegbeeld voor alle verkeersdeelnemers. Wij hopen dan ook van harte dat deze werken positief onthaald zullen worden.

 

dinsdag 8 oktober 2019 14.24 u.