Nieuw toeristisch paviljoen aan De Wissen

Het college van burgemeester en schepenen heeft onlangs een omgevingsvergunning afgeleverd voor een nieuw hedendaags paviljoen annex onthaal- en belevingscentrum, tussen De Wissen en het toeristisch fietspad.

Het Maascentrum De Wissen werd gebouwd begin jaren negentig, aan de nieuwe winterdijk langs de oude Maas te Stokkem. Het centrum bevat de toeristische dienst van de stad, een Maasmuseum, een vlechtmuseum, een antenne van het Provinciaal Natuurcentrum, een hotel met 6 kamers, een café-restaurant met terras, een klein auditorium en een vergaderaccommodatie.

De Wissen kijkt uit over het mooie natuurgebied Negenoord, doch heeft er op dit moment weinig relatie mee. Het gebouw is weinig ‘open’ en erg ‘in zichzelf gekeerd’. Nochtans is er een grote potentie om het gebouw richting Negenoord open te trekken. Het geheel is ondertussen behoorlijk verouderd en ook het museum beantwoordt niet meer aan wat je vandaag de dag mag verwachten.

Het stadsbestuur wil De Wissen daarom ombouwen tot een hedendaags onthaal- en belevingscentrum voor het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei.

Hierbij komt de focus niet meer te liggen op het statische museumbezoek, maar op een actieve en leerrijke ervaring waarbij de relatie met het aanwezige natuurgebied en het ruimere RivierParklandschap centraal staat. Het is belangrijk dat een eerste indruk wordt opgedaan in het bezoekerscentrum waarop een actieve ontdekking in het natuurgebied Negenoord en het RivierPark Maasvallei volgt.

Er zal een nieuw paviljoen gebouwd worden tussen De Wissen en het toeristisch fietspad over de winterdijk. Dit gebouw zal een open karakter krijgen en zich openstellen naar de dijk en de oude Maas, waardoor het een zeer uitnodigend karakter krijgt. Op het gelijkvloers zal de infobalie van de toeristische dienst gehuisvest worden. Op de verdieping komt een kleine expositieruimte, waar het verhaal van de Maas via hedendaagse media aanschouwelijk wordt gemaakt.

Via een buitentrap zal het dak van het paviljoen bereikbaar worden gemaakt. Van hieruit zal men een prachtig zicht krijgen op de oude Maas en het natuurgebied Negenoord. De gevels van het gebouw zullen worden begroeid met klimplanten, zodoende dat er een uniek concept ontstaat dat zonder twijfel een meerwaarde zal betekenen voor het toerisme in onze stad!

donderdag 3 oktober 2019 17.25 u.