Nieuw speelplein in Lanklaar

Op de Parkzone in Lanklaar werd deze week een nieuw speel- en ontmoetingsterrein voor kinderen en jongeren aangelegd.

Dit project kwam er na een uitgebreid buurtonderzoek bij de buurtbewoners en de leerlingen van VBS De Startbaan in Lanklaar. Zij hadden heel wat inspraak en mochten o.a. mee de locatie en de invulling van het speelterrein bepalen, met dank aan de ondersteuning van de buurt- en jongerenwerker en de jeugddienst van de stad.

Na afloop van het onderzoek gingen de voorstellen van de leveranciers terug naar de inwoners die via een online tool konden stemmen op hun favoriet ontwerp voor het speelterrein.

Inmiddels is de plaatsing van de speeltoestellen een feit. Zodra de weersomstandigheden het toelaten wordt het geheel verder afgewerkt met o.a. witte zand.

De stad voorzag voor dit project een budget van € 20.000. Bijkomend ontving de stad ook een subsidie van 5.000 euro via de Koning Boudewijnstichting. Dit geld zal gebruikt worden om buurtversterkende elementen aan het terrein toe te voegen.

woensdag 1 december 2021 15 u.