Nieuw! Online tool voor verkoop bouwkavels

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem gaat bouwgronden, eigendom van de stad, verkopen via de stedelijke website.

Het stadsbestuur zet al jaren in op betaalbaar wonen, onder andere door het te koop aanbieden van betaalbare bouwkavels. De procedure was echter een beetje achterhaald. De gemeenteraad heeft daarom in april 2019 beslist om de verkoopprocedure, de voorwaarden en de toewijzing van de bouwkavels sterk te vereenvoudigen. Daarnaast werd er gekozen om volledig digitaal te gaan.

Via de speciale pagina op deze website worden er permanent een reeks bouwkavels te koop aangeboden en kan men eenvoudig zijn kandidatuur stellen. Hoe en onder welke voorwaarden dit kan, is uitgebreid terug te vinden op de website, net als het nieuwe reglement.

Sinds maandag 17 juni om 10.00 uur is de online inschrijvingsmodule beschikbaar. Vanaf dat moment kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een bouwkavel. De volgorde van inschrijving bepaalt de volgorde van toewijzing.

De bouwkavels worden aangeboden tegen de democratische prijs van 120 euro per vierkante meter. Deze prijs ligt lager dan de gemiddelde marktprijs in de regio. Op deze manier willen we jonge gezinnen een duwtje in de rug geven zodat zij een eigen woning kunnen realiseren.

Het grootste verschil met de vorige procedure is niet alleen de administratieve vereenvoudiging, maar ook het feit dat de bouwkavels nu permanent te koop aangeboden worden. Momenteel staan er 20 loten online, die vanaf 17 juni beschikbaar zijn. Het gaat om 13 bouwgronden in verkaveling Heilderveld in Dilsen, 1 kavel in de verkaveling Hoogbaan in Rotem, 5 loten in verkaveling Kersenweg Stokkem en 1 lot in de Kommelstraat.

 

woensdag 3 juli 2019 7 u.