Mobiliteitsplan

Het┬ámobiliteitsplan┬ávormt de beleidsmatige basis voor het realiseren van een duurzame mobiliteit. Het opstellen van een mobiliteitsplan vereist een proces (‘mobiliteitsplanning’) dat de klassieke stappen tot opmaak van een beleidsplan, het opmaken van beleidskeuzen, uitvoering van acties, evaluatie en terugkoppeling doorloopt.

Het mobiliteitsplan van Dilsen-Stokkem dateert van 2003 en werd in 2011 onderworpen aan een sneltoets. Hieruit bleek dat het mobiliteitsplan diende te worden ‘verbreed en verdiept’. De verkenningsnota werd conform verklaard op 26 juni 2012. Momenteel is het actieplan / herziening in opmaak.