Mobitwin

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van Mobitwin, de vroegere mindermobielencentrale. Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die gebruik maken van hun eigen wagen en hiervoor een kilometervergoeding ontvangen.

U kunt een rit aanvragen om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een sociale- en culturele activiteiten, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan enz. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is ook mogelijk. 

Voorwaarden

  • U bent zorg- of hulpbehoevend.
  • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
  • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer omwille van ziekte, ouderdom of beperking.
  • U bevindt zich in een sociale noodsituatie.
  • U beschikt over een beperkt inkomen (in uitzonderlijke situaties kan hierop een afwijking worden toegestaan)

Procedure

U wordt eerst lid van Mobitwin door contact op te nemen en een afspraak maken voor een inschrijving. Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen. Voor een ritaanvraag belt of mailt u bij minstens 3 werkdagen op voorhand naar Mobitwin.

Bedrag

U betaalt een lidgeld van €12/jaar als alleenstaande of €18/jaar als gezin. Indien u aansluit na 31 juni betaalt u de helft voor het nog lopende jaar. Aan de chauffeur betaalt u € 0,42 contant per gereden kilometer. De kilometers worden gerekend van bij de woning van de chauffeur tot hij/zij terug thuis is.

Rolstoelvervoer

Mobitwin beschikt zelf NIET over een aangepaste wagen. Hiervoor kan u best een beroep doen op A-taxix, een taxibedrijf uit Dilsen-Stokkem met een aangepast voertuig: www.ataxis.be