Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bewijst dat je als man, geboren voor 1 januari 1976, aan de militiewetten voldeed. Dit heb je soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Procedure

Je kan een schriftelijke aanvraag (brief, fax of e-mail) voor een 'stamboekuittreksel' richten tot:

Federale Overheidsdienst Defensie
Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Centrale Dienst van het stamboek (HRG - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

E-mail: dghr.hrgan@mil.be 

Vermeld zeker bij de aanvraag je naam, voornamen, geboortedatum en adres.

Je moet rekenen op een wachttijd van ongeveer 2 weken tussen de aanvraag en de ontvangst van het uittreksel.

Bedrag

Gratis