Melding openbare evenementen

Alle openbare activiteiten die in Dilsen-Stokkem plaatsvinden, dienen gemeld te worden aan de afdeling WVC. De activiteiten in gesloten ruimte zijn onderworpen aan een meldingsplicht, activiteiten in openlucht aan een vergunningsplicht.

Bedoeling hiervan is enerzijds een overzicht te hebben van alle activiteiten en anderzijds de nodige veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen zoals het afzetten van straten, pleinen en markten. Afdeling WVC maakt alle meldingen over voor advies aan de politie Maasland en contacteert indien nodig het Agentschap Wegen & Verkeer, Natuur & Bos, de Lijn,...voor bijkomende vergunningen.

Bij grotere evenementen wordt er voorafgaandelijk overleg gepland door de afdeling WVC.

Evenement melden

De melding zelf doe je via onderstaande link en dient minstens 8 weken voor aanvang bezorgd te worden aan de afdeling WVC.

http://reservaties.dilsen-stokkem.be 

U dient zichzelf en uw vereniging eerst te registreren. LET WEL: sommige verenigingen zijn al eerder door ons aangemaakt, indien ze ook gebruik maken van het programma voor zaalreservaties.

Na de registratie kan u dan stap voor stap alle gegevens van uw evenement ingeven.

De afdeling WVC krijgt, via de online module, alle gegevens door en volgt het verder op. Als het dossier OK is, krijgt de aanvrager een mailtje van ons. Het grote voordeel voor u als organisator, is dat u zelf de voortgang van uw dossier kan opvolgen via het programma.

Mocht u hier verder nog vragen over hebben of als u hulp wil bij het invullen, contacteer gerust de afdeling WVC!