Melding openbare evenementen

Alle openbare activiteiten die in Dilsen-Stokkem plaatsvinden, dienen gemeld te worden aan de afdeling WVC. De activiteiten in gesloten ruimte zijn onderworpen aan een meldingsplicht, activiteiten in openlucht aan een vergunningsplicht.

Bedoeling hiervan is enerzijds een overzicht te hebben van alle activiteiten en anderzijds de nodige veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen zoals het afzetten van straten, pleinen en markten. Afdeling WVC maakt alle meldingen over voor advies aan de politie Maasland en contacteert indien nodig het Agentschap Wegen & Verkeer, Natuur & Bos, de Lijn,...voor bijkomende vergunningen.

Bij grotere evenementen wordt er voorafgaandelijk overleg gepland door de afdeling WVC.

Het meldingsformulier kan je aanvragen bij de afdeling WVC of downloaden via onderstaande link en dient minstens 8 weken voor aanvang bezorgd te worden aan de afdeling.

Bij de afdeling WVC kan je ook terecht voor het gratis afsluiten van een vrijwilligersverzekering bij bijzondere evenementen (i.s.m. provincie Limburg en Nationale Loterij).