Gebreken aan wegen en fietspaden melden

Gebreken aan voetpaden, fietspaden, straten, wegen en openbare verlichting in Vlaanderen, kunt u online of telefonisch melden.

Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meldt u het best onmiddellijk op het noodnummer 101.

Voorwaarden

Bij het Meldpunt Fietspaden kunt u problemen voor fietsers signaleren. Bijvoorbeeld over het fietspad, wegmarkering, verkeersbord, hinder, wegenwerken, ...

Bij Meldpunt Wegen kunt u terecht voor meldingen over: wegdek, waterafvoer, verkeersborden, markeringen, voetpaden, bermenopenbare verlichting, verkeerslichten, flitspalen, snelweg- en carpoolparkings, toegankelijkheid, wegenwerken, geluids- of trillingshinder, sluipverkeer, netheid, zwerfvuil of sluikstort, tunnels, bruggen, ...

Procedure

Online melden

  • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, eventueel foto's, ...).
  • Ga naar de website Meldpunt Wegen of Meldpunt Fietspaden en vul de gegevens in. Zodra uw melding is geregistreerd, krijgt u een bericht.
  • De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal uw melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

Telefonisch melden

Bel gratis naar de Wegentelefoon: 0800 1 22 66 (elke werkdag, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur).

Rechtstreeks bij de wegbeheerder

Als het probleem zich voordoet op een gemeenteweg of -straat, kunt u dat ook rechtstreeks melden bij de gemeente of stad in kwestie.
In Vlaanderen worden de autosnelwegen en gewestwegen beheerd door de afdeling Wegen en Verkeer van de provincie waarin de weg ligt. Gewestwegen en autosnelwegen zijn de verbindingswegen die aangeduid worden door een letter en een nummer (bijv. E314, A12, R0, N20). Voor bruggen over bevaarbare waterwegenzijn de waterwegbeheerders bevoegd.