Meedenken over het beleid? Het kan!

Tijdens de gemeenteraad van 13 mei werd het nieuwe reglement participatie & inspraak unaniem goedgekeurd. Het stadsbestuur wil immers sterk inzetten op het betrekken van de inwoners bij het beleid. Wil jij meedenken? Lees dan zeker verder!

Momenteel wordt er volop werk gemaakt van de opmaak van een meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Enkele belangrijke doelstellingen werden al weerhouden: het aanpakken van de kinderarmoede, het ontwikkelen van meer outdoor sportfaciliteiten, het optimaliseren van de mobiliteit, de realisatie van een nieuw toeristisch onthaal in De Wissen en de bouw van een nieuw polyvalent gebouw voor o.a. cultuur en onderwijs, grenzend aan het centrumplein. Voor dit laatste project vond er eind maart al een inspraakmoment plaats dat heel wat geïnteresseerden op de been bracht.

Het is die methodiek van inspraak die we verder willen uitwerken. Daarom doen we langs deze weg een oproep aan onze inwoners: heb jij een goed idee voor onze stad? Loop jij met een prima beleidsidee rond en wil je dat graag voorleggen? Aarzel dan niet en stuur een mailtje met jouw suggestie(s) naar info@dilsen-stokkem.be. Het college van burgemeester en schepenen zal zich over de ingediende ideeën en suggesties buigen en uiteraard niet nalaten om terug te koppelen met de indieners ervan.

Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar gemotiveerde personen die in één van onze adviesraden actief willen zijn. De adviesraden behartigen de belangen en maken overleg mogelijk tussen de raden zelf, verenigingen, burgers en het stadsbestuur. Volgende adviesraden zullen opgericht worden: gezinsraad, cultuurraad, seniorenraad, mondiale raad, toegankelijkheidsraad, jeugdraad, sportraad en omgevingsraad. Lijkt je dit iets, laat het ons dan zeker weten via bovenstaand e-mailadres!

 

dinsdag 28 mei 2019 13.58 u.