Machtiging praalwagens

Wie met een praalwagen wil deelnemen aan een carnavalsstoet, heeft daarvoor een gemeentelijke machtiging nodig. Deze machtiging wordt aangevraagd bij en uitgereikt door de gemeente waar de praalwagen of praalaanhangwagens gewoonlijk gestald is voorafgaandelijk aan de eerste verplaatsing op de openbare weg van het voertuig.

De machtiging wordt verleend voor een periode van maximum zes maanden en vervalt van rechtswege als er wijzigingen worden aangebracht aan het voertuig die invloed kunnen hebben op de technische voorschriften die erop van toepassing zijn. In voorkomend geval moet een nieuwe machtiging aangevraagd worden.

Het aanvraagformulier en de omzendbrief met de voorwaarden kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Aanvraagprocedure

Stuur het ingevulde aanvraagformulier (zie onderaan) op naar onze dienst mobiliteit. Dat kan per e-mail naar mobiliteit@dilsen-stokkem.be of per post: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Administratief centrum, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem.

Regelgeving

  • Omzendbrief van 10 november 2022 betreffende de gemeentelijke machtiging voor praalwagens.
  • Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.