Maatregelen Fluvius

Fluvius herstart ‘solitaire werken’

Gezondheid en veiligheid medewerkers en anderen staan altijd voorop.

Nutsbedrijf Fluvius herstart nog deze week met de uitvoering van werken die volstrekt veilig en ‘solitair’ - dus alleen en zonder klanten of andere mensen in de buurt - kunnen worden uitgevoerd. Die beslissing komt er na een grondige analyse in overleg met de afdeling Preventie en het managementcomité. De beslissing maakt deel uit van een ruimer stappenplan dat Fluvius voorbereidt op een verdere opschaling van al onze activiteiten in de komende periode.

Waarom deze beslissing?

Sinds 18 maart legt Fluvius de focus op thuiswerken en ‘dringende en noodzakelijke werken’, vanuit de doelstelling om de gezondheid van onze medewerkers maximaal te garanderen. De voorbije week kregen we van heel wat collega’s, klanten, aannemers, steden en gemeenten de vraag of bepaalde werken, die veilig kunnen worden uitgevoerd, toch niet zouden kunnen worden opgestart.

Fluvius stelt als bedrijf de veiligheid en gezondheid van collega’s of van anderen als absolute prioriteit. Hierop zullen we geen enkele toegeving doen. Maar we ervaren wel dat we sinds de start van de coronacrisis nu veel meer zicht hebben op wat veilig kan gebeuren en wat niet.

Zo blijkt na intern onderzoek door Fluvius dat er nagenoeg geen risico is op besmetting bij de uitvoering van zogenaamde ‘solitaire werken’. Dat zijn werken in openlucht of onbewoonde gebouwen die één Fluvius-collega of één medewerker van een aannemer volledig alleen kan uitvoeren, zonder andere mensen in de buurt. Denk o.a. aan het onderhouden of ombouwen van de openbare verlichting naar leds, plaatsbezoeken aan bijvoorbeeld cabines, het uithangen van vergunningsaffiches, of de controle en het onderhoud van verdeelkasten.

Daarom heeft Fluvius beslist om werken die aan deze voorwaarden voldoen voor al onze disciplines (elektriciteit, aardgas, riolering, kabel en warmte) opnieuw op te starten. Fluvius-medewerkers of medewerkers van aannemers die zulke werken uitvoeren, moeten uiteraard strikte veiligheidsmaatregelen blijven respecteren, waaronder het goed wassen van de handen met water en zeep en de principes van ‘social distancing’. Zowel onze eigen medewerkers als die van onze aannemers krijgen in de komende dagen meer gedetailleerde informatie over hoe we deze werken concreet herstarten.

Wat met andere werken?

Voor werken waarbij meerdere mensen tegelijk aanwezig moeten zijn, zoals de meeste investeringswerken, starten we de voorbereidingen. Zo onderzoeken we in de komende dagen en weken alle voorwaarden die vervuld moeten zijn om op een later tijdstip effectief ook die werken te kunnen herstarten. Dat kan sowieso pas na een uitgebreide risicoanalyse voor elk type werk en -indien nodig- voor elke werf apart. Uiteraard blijft ook hier de veiligheid en gezondheid van ons allemaal steeds prioriteit nummer één.

Geplande werken bij klanten thuis, zoals de plaatsing van digitale meters, aansluitingen of overkoppelingen, worden tot nader order niet hervat.

Jaarlijkse meteropnames gaan ‘contactloos’

Ook de jaarlijkse meteropnames (YMR) starten hun activiteiten na de paasvakantie, vanaf 20 april, terug op. Dat gebeurt dan volledig contactloos. Sinds vorige week gebeurde dat al voor ongeveer 15.000 bedrijfsklanten met maandelijkse meteropname (MMR). Voor de jaarlijkse meteropname gaan onze meteropnemers aan de slag met een systeem van meteropnamekaartjes die ze in de brievenbus achterlaten zodat klanten er zelf hun meterstanden op kunnen invullen. Die kaartjes moeten - eenmaal ingevuld - achter het raam of op een andere zichtbare plaats worden gekleefd om te vermijden dat er contact met de klant kan gebeuren. Twee dagen later komen onze meteropnemers opnieuw langs om de meterstanden die op het kaartje staan te noteren.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op met je lokale relatiebeheerder van Fluvius DIRK MOERENHOUT, dirk.moerenhout@fluvius.be of 0475 90 22 34.
We blijven het verloop van de coronacrisis op de voet volgen en houden we steeds de vinger aan de pols voor eventuele bijsturingen of correcties. En dat altijd met één prioriteit voor ogen : de veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers en aannemers.

Samengevat: de dienstverlening van Fluvius vanaf 8 april

Na de beslissing over de herstart van de ‘solitaire werken’ is dit voor de volledigheid de actuele dienstverlening van Fluvius tijdens de coronacrisis:

  • Dringende interventies (storingen, dringende indienstname, dringende aan- en afkoppelingen …) doen we altijd. Fluvius laat klanten die problemen ervaren met nutsvoorzieningen nooit in de steek. We vragen onze klanten wel op voorhand om een gsm-nummer zodat onze technicus hem of haar kan vragen om de ruimte waar gewerkt moet worden vrij te maken, zonder zelf in de buurt te komen. Als de klant toch aanwezig moet blijven, vragen we steeds om anderhalve meter afstand te houden.
  • ‘Solitaire werken’: werken in openlucht of onbewoonde gebouwen die door één Fluvius-medewerker of één medewerker van een aannemer alleen kunnen worden uitgevoerd en waarbij geen contact met klanten of andere personen nodig is. Voorbeelden zijn de ombouw van de openbare verlichting naar leds, controle en onderhoud van verdeelkasten of bezoeken aan cabines.
  • Meteropname: tot 17 april ontvangen klanten waar er een meteropname is gepland een brief waarbij ze zelf hun meterstanden kunnen doorgeven via de website of onze infolijn. Vanaf 20 april gaan de meteropnemers wel op pad, zij het volledig contactloos. Ze gaan aan de slag met een systeem van meteropnamekaartjes die ze in de brievenbus achterlaten zodat klanten er zelf hun meterstanden op kunnen invullen. Die kaartjes moeten - eenmaal ingevuld - achter het raam of op een andere zichtbare plaats worden gekleefd om te vermijden dat er contact met de klant kan gebeuren. Twee dagen later komen onze meteropnemers opnieuw langs om de meterstanden die op het kaartje staan te noteren.
  • Klantenkantoren: we pasten half maart onze dienstverlening in onze klantenkantoren aan. Van de 30 kantoren zijn er nog dertien open. Het gaat om de kantoren in Aalst, Antwerpen (Hoboken en Deurne), Brugge, Genk, Gent, Ieper, Turnhout, Kortrijk, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Niklaas. In de 13 kantoren kunnen klanten alleen voor dringende problemen terecht (bv. problemen met budgetmeters of oplaadkaarten).
  • Bereikbaarheid oplaadpunten budgetmeter: de oplaadpunten voor budgetmeters aan onze klantenkantoren blijven beschikbaar. Aan onze buitenterminals van de klantenkantoren blijft opladen 7 dagen op 7 en 24u/24u mogelijk.