LOP - lokaal overlegplatform

In Dilsen-Stokkem zijn er twee Lokale Overlegplatformen:

  • Lokaal Overlegplatform voor het basisonderwijs (LOP BaO)

  • Lokaal Overlegplatform voor het secundair onderwijs (LOP SO, samen met het secundair onderwijs van de gemeente Maasmechelen).

Hoofdopdracht

Het inschrijvingsrecht voor kinderen, jongeren en scholen waarborgen. Onderwijs-, niet-onderwijspartners en het lokaal bestuur maken hierover lokale afspraken binnen de krijtlijnen van het decreet Gelijke Onderwijskansen.

Op deze webpagina vindt u de verslagen van de Algemene Vergaderingen van de LOP’s waarin lokale afspraken worden geformaliseerd en het beleid wordt bekrachtigd.

Een LOP-eigen beleid wordt ondersteund door cijfers.Van essentieel belang zijn de cijfers die de scholen doorgeven aan de LOP’s bij de aanvang van inschrijvingsperiodes voor een nieuw schooljaar: de leerlingcapaciteit per inschrijvingsniveau en het aantal vrije plaatsen voor die inschrijvingsniveaus.

Periodiek zullen ook bredere omgevingsanalyses gepubliceerd worden.

Vragen rond de werking?

Dirk Herfs, LOP-deskundige voor Dilsen-Stokkem
M 0474 323 759
T 02 553 69 81
dirk.herfs@ond.vlaanderen.be