Rijksweg Lanklaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat vanaf het voorjaar 2023 de Rijksweg te Lanklaar vernieuwen tussen de turborotonde en Maasmechelen.

Het betreft een ambitieus project bestaande uit volgende ingrepen:

  • De aanleg van een gescheiden riolering op dit tracé van de Rijksweg door Aquafin. De bestaande gemengde riool zal omgevormd worden tot vuilwaterafvoerleiding en er zal een nieuwe regenwaterafvoerleiding worden aangelegd.
  • De aanleg van nieuwe brede fietspaden met een breedte van 2m langs beide zijden van de Rijksweg, in combinatie met nieuwe veilige oversteekplaatsen voor fietsers. De fietspaden worden van de rijweg gescheiden door middel van een groenstrook.
  • Het doortrekken van de gesloten middenberm over het volledige tracé, wat betekent dat na realisatie van dit project de volledige Rijksweg gesloten is door middel van een middenberm. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.
  • De heraanleg van de kruispunten van de Rijksweg en de verschillende zijstraten: de verkeerlichten aan Rachels worden vervangen door een keerpunt (zoals het keerpunt Rijksweg x Hoogbaan/Heerstraat en Rijksweg x Heirbaan/Rotsheide), aan de Koppelstraat komt een keerpunt (zoals het keerpunt Rijksweg x Slakkenstraat) en er komen nieuwe verkeerslichten aan de A. Sauwenlaan/Dorpsstraat.

Alle info: https://wegenenverkeer.be/werken/vrijliggende-enkelrichtingsfietspaden-en-veilige-kruispunten-op-rijksweg-lanklaar 

woensdag 16 maart 2022 9.39 u.