Lancering wekelijkse zitdag JAC

Jongeren in Dilsen-Stokkem krijgen vanaf 1 april een nieuwe bron van ondersteuning en begeleiding met de lancering van een wekelijkse zitdag van het JAC (Jongeren Adviescentrum).

De stad Dilsen-Stokkem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) om dit aanbod mogelijk te maken.

Het gaat om een belangrijke ontwikkeling. Als stad hebben we immers de verantwoordelijkheid om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin jongeren zich ten volle kunnen ontwikkelen. Het JAC wordt opgericht om de eerste lijn rond deze doelgroep te versterken, met een speciale focus op jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden.

Het JAC richt zich op jongeren tussen 12 en 25 jaar en biedt een omgeving van vertrouwen waarin zij open en anoniem hun vragen en problemen over alle levensdomeinen kunnen bespreken. Er wordt samengewerkt met verschillende instanties om een complete benadering van jeugdhulp te kunnen bieden.

De beslissing om een JAC-werking te starten in Dilsen-Stokkem is gebaseerd op diverse factoren, waaronder samenwerking met Uit de Marge vzw en signalen die de jeugdwelzijnswerker oppikt, het uitgebreide belevingsonderzoek voor het traject 'kindvriendelijke steden en gemeenten' en vragen van de verschillende leerlingenbegeleiders in het secundair onderwijs. 

De JAC-hulpverlener zal de eerste weken van april gebruiken om Dilsen-Stokkem en alle partners in het lokale jeugdhulplandschap te leren kennen.

Een eerste effectieve zitdag zal doorgaan op 24 april. Vanaf dan zijn jongeren elke woensdag tussen 9.00 en 16.00 uur welkom op de eerste verdieping van sporthal de Spil Dilsen. 

vrijdag 29 maart 2024 9.45 u.