Kriebelkoffer

'De Kriebelkoffer' is een project rond taalstimulering dat kansenverbredend werkt.

In overleg met de basisscholen, het LOP, CLB en het buurtwerk worden kinderen (laatste kleuterklas en 1ste leerjaar) gedurende een 6-tal maanden op een speelse manier begeleid. Enthousiaste vrijwilligers staan wekelijks in voor activiteiten aan huis of in groep waarbij werken rond taal centraal staat.

Wil je vrijwilliger worden, contacteer ons!