Koning fiets in Dilsen-Stokkem!

De stad heeft zopas 6 elektrische dienstfietsen in gebruik genomen. De aankoop kadert in het ‘Klimaatactieplan 2030’ dat de gemeenteraad eerder dit jaar goedkeurde.

De dienstfietsen, geleverd door Rijwielen Marc Kusters uit Dilsen, zullen door de medewerkers van stad en OCMW gebruikt kunnen worden voor kortere verplaatsingen binnen Dilsen-Stokkem. Op die manier wil het bestuur personeelsleden motiveren om vaker de fiets te nemen.

Om ook het woon-werkverkeer verder te stimuleren kunnen personeelsleden daarnaast ook aanspraak maken op een tussenkomst bij de aankoop van een fiets, op voorwaarde dat ze minstens 50 werkdagen per jaar met de fiets komen werken. Inmiddels deden al 25 personeelsleden een aanvraag. Ook de komende jaren wordt hier budget voor uitgetrokken. Verder werd er ook nog een nieuwe fietsenstalling gebouwd ter hoogte van het administratief centrum.

Er gaat in Dilsen-Stokkem niet toevallig veel aandacht naar het fietsgebeuren. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een ambitieus fietsplan, waarin heel wat maatregelen vermeld staan die het fietsen en de fietsinfrastructuur moeten bevorderen. Inwoners konden tot 6 december online hun mening geven over dit nieuwe fietsplan. Er kwamen heel wat reacties die nu verder bekeken zullen worden door de stedelijke diensten.

De doelstelling van de stad is duidelijk: meer mensen op de fiets en dus minder auto’s en minder luchtvervuiling!

woensdag 9 december 2020 15 u.