Kansspelen

Om bingotoestellen te kunnen uitbaten, heeft de uitbater van een café een vergunning C nodig. Een vergunninghouder mag maximaal twee bingo’s plaatsen. Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een bingotoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op de bingo spelen.

Een vergunning C kan men aanvragen bij de kansspelcommissie via het daarvoor voorziene aanvraagformulier dat kan worden gedownload op onderstaande website.

Bij de aanvraag dient men het advies van de burgemeester te voegen dat aantoont dat aan alle wettelijke voorwaarden voor de uitbating van de kansspelinrichting is voldaan of het bewijs dat dit advies aangetekend werd aangevraagd. Dit advies moet origineel zijn, ondertekend door de burgemeester of een gewettigd gevolmachtigde en voorzien van een stempel van de gemeente.

Het advies van de burgemeester kan worden aangevraagd via de dienst lokale economie.