Wie kan zich kandidaat stellen?

Enkel natuurlijke personen (één of twee) kunnen zich kandidaat stellen. Elke persoon kan zich slechts één keer (tegelijkertijd) kandidaat stellen, ook in geval van een gezamenlijke kandidatuur

Er is één belangrijke voorwaarde voor kandidaatstelling, namelijk dat u géén eigenaar mag zijn in volle eigendom en voor de volle 100% van een woning of een bouwgrond. Indien u met twee inschrijft, mag u beide (al dan niet samen) geen eigenaar zijn in volle eigendom en voor de volle 100% van een woning of bouwgrond.

In afwijking van bovenstaande kan u zich wel kandidaat stellen indien u (samen) eigenaar bent van één woning of bouwgrond op voorwaarde dat u voor deze eigendom een compromis hebt afgesloten voor de verkoop ervan. U kan zich inschrijven, maar u bent dan wel verplicht om deze eigendom verkocht te hebben (verlijden notariële akte) binnen een termijn van 4 maanden na toewijzing van de bouwkavel én alvorens de notariële akte van de toegewezen bouwkavel verleden wordt.