Jongeren

Jeugdraad

Zit je met een ei over het jeugdbeleid van de stad Dilsen-Stokkem? Heb je superveel ideeën, maar weet je niet waar ze te verspreiden? Dan ben je bij de jeugdraad aan het juiste adres!

De jeugdraad is een groep jongeren die inzit met de toekomst van de stad Dilsen-Stokkem. De jeugdraad bestaat zowel uit jongeren die een jeugdvereniging vertegenwoordigen als uit individuele jongeren.

De jeugdraad van een gemeente is dé spreekbuis voor alle kinderen en jongeren die er wonen, naar school gaan, in de jeugdbeweging zitten of gewoon, sociaal, sportief of cultureel geëngageerd zijn. Via de jeugdraad mag en kan iedere jongere zijn gedacht zeggen.

De contactgegevens van de jeugdraad zijn verkrijgbaar via de afdeling welzijn, vrije tijd en cultuur (WVC) – 089 790800 – wvc@dilsen-stokkem.be.

Jeugdhuizen

In Dilsen-Stokkem zijn er 2 jeugdhuizen actief, waar je vanaf je 16de terecht kan. 

Jeugdhuis De Barak - Vlessersweg 15 - Dilsen
www.jhdebarak.be
www.facebook.com/Jeugdhuis De Barak

Jeugdhuis In de Graaf - Arnold Sauwenlaan 90B - Stokkem
www.facebook.com/JhindeGraaf

Skaten

In Dilsen-Stokkem zijn er verschillende skateterreinen waar je vrij gebruik van kan maken:

- Skateterrein Watertorenstraat, Op de Berg Lanklaar
- Skateterrein naast Zaal De Vrietsel, Groenstraat 20, Lanklaar
- Skateterrein Elen, Bergerkampstraat.

Speelterreinen

Kinderen en jongeren hebben recht op ruimte. Op véél ruimte. Ze verdienen ruimte om te spelen, samen te komen, te skaten, zich te ontplooien of gewoon zichzelf te zijn. Het stadsbestuur investeert in verschillende speelterreinen op ons grondgebied.

De afdeling welzijn, vrije tijd, cultuur (WVC) staat samen met de dienst Stedelijke Werkplaatsen (SWP) in voor het ontwerp en het onderhoud van alle speelterreinen. Voor een efficiënt onderhoud zijn alle speeltoestellen voorzien van een unieke cijfercode. Wanneer je beschadigingen of gevaarlijke toestanden vaststelt aan een toestel kan je dit met opgave van de cijfercode melden aan de afdeling WVC, wvc@dilsen-stokkem.be of 089790890.

Buurtwerk

Het stadsbestuur zorgt voor een actieve buurtwerking in verschillende wijken. Dit buurtwerk wordt georganiseerd in samenwerking met andere partners die betrokken zijn, bijvoorbeeld Ons Dak, Maaslands Huis, Saamo, Uit De Marge, …

www.saamo.be
www.uitdemarge.be

AWEL

Awel (voorheen de Kinder- en Jongerentelefoon) is een laagdrempelige hulplijn waar kinderen en jongeren zonder hulp of tussenkomst van volwassenen antwoord krijgen op hun vragen. Al het bel-, mail-, forum- en chatverkeer gebeurt door vrijwilligers.

Awel kiest ervoor om volledig anoniem te werken. Het mag onder geen enkele van onderstaande omstandigheden zijn beroepsgeheim doorbreken:

- als een ouder vraagt om informatie door te geven
- als een andere hulpverlener vraagt om informatie door te geven
- als de oproeper zelf vraagt om informatie door te geven aan een derde

Toch bracht Awel een kleine maar belangrijke wijziging aan in zijn beleid omtrent ‘noodsituaties‘. Die wijziging houdt in dat als een beantwoorder het gevoel heeft dat de oproeper zich - op het moment van het contact met Awel - in een noodtoestand bevindt, de beantwoorder het recht heeft de hulpdiensten (politie en/of ambulance) te waarschuwen.

Telefoon | 102 | elke dag van 16u tot 22u, behalve op zon- en feestdagen.
E-mail | brievenbus@awel.be
Chat | www.awel.be | elke dag van 18u tot 22u, behalve op zon- en feestdagen.
Forum | www.awel.be

JAC Limburg

Het JAC wil jongeren die het moeilijk hebben de steun geven om zelf terug verder te kunnen. Het wil rust bieden aan degenen die dat kwijt zijn. Het wil de mogelijkheden van jongeren versterken. Het wil jongeren informeren over hun rechten.

Kortom, het JAC vecht voor een menswaardig leven voor elke jongere. De JAC-medewerker heeft een grondige kennis van het oplossingsgericht werken. 

Het JAC is het jongerenonthaal van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk.

Jongerenonthaal JAC Maasmechelen
Oude Baan 207 - 3630 Maasmechelen
jac.maasmechelen@cawlimburg.be
www.jaclimburg.be

Zorggroep ZIN (voorheen: CAD, Centra voor Alcohol –en andere Drugproblemen)

Antenne Maasmechelen (ambulante verslavingszorg)
Koning Albertlaan 35/2, 3630 Maasmechelen
011 71 60 02
www.zorggroepzin.be

Dienst Algemene Gerechtelijke Maatregelen (AGM)

Bij AGM wandel je niet zomaar even binnen maar kom je als meerderjarige of minderjarige met een maatregel van de politierechtbank terecht naar aanleiding van het plegen van een misdrijf. Justitie zal je hiervoor een alternatieve gerechtelijke maatregel opleggen en doorverwijzen naar AGM Maasmechelen.

Een alternatieve gerechtelijke maatregel betekent dat je geen traditionele geldboete of gevangenisstraf opgelegd krijgt, maar dat je op een alternatieve wijze je fout dient goed te maken.

Bij AGM Maasmechelen worden volgende maatregelen begeleid: een dienstverlening, een werkstraf of een vorming sociale vaardigheden/agressie/partnergeweld.

Dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM)
Binnenhof 2 - 3630 Maasmechelen
Tel. 089 48 28 00
E-mail: agm-maasmechelen@maasmechelen.be
www.maasmechelen.be/alternatieve-gerechtelijke-maatregelen

Politie Maasland

Je zal vooral in contact komen met de politiediensten wanneer er zich een probleem voordoet in je wijk, je omgeving, je gezin. Je kan er ook terecht met allerlei problemen zoals verslaving, weglopen van thuis, schoolverzuim, vandalisme of bepaalde crisissituaties waarin je verkeert.

Commissariaat Dilsen-Stokkem
Nieuwstraat 32 - 3650 Dilsen-Stokkem
Tel. 089 79 09 00
https://www.politie.be/5383/contact/commissariaten/commissariaat-lanklaar-dilsen-stokkem

CGG (centrum Geestelijke Gezondheidszorg) Maasland

Koning Albertlaan 35 bus 2
3630 Maasmechelen
www.cgglitp.be

Hulplijn 1712 - Geweld, misbruik en kindermishandeling

De hulplijn is een plek waar iedere burger, van jong tot oud, terecht kan met vragen met betrekking tot geweld, misbruik en kindermishandeling.

Het kan gaan over partnergeweld, oudermishandeling, ouderenmis(be)handeling, kindermishandeling,…

De hulplijn is GRATIS en niet zichtbaar in je gesprekkenlijst.

1712 - limburg@1712.be
www.1712.be

Sociale dienst OCMW (openbaar centrum maatschappelijk welzijn)

Bij de sociale dienst van het OCMW kan je terecht voor individuele hulpverlening en begeleiding in functie van welzijn en menswaardig bestaan. Ook kunnen we ze je er doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten.

www.dilsen-stokkem.be/sociale-dienst

Child Focus

Voor alle meldingen van verdwijningen en seksuele uitbuiting kan je 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bellen naar het gratis noodnummer van Child Focus 116 000. Voor dringende vragen over verdwijningen, seksuele uitbuiting of veilig internet kan je er terecht.

Op www.childfocus.be kan je anoniem mailen of chatten met een medewerker over seksueel misbruik en verdwijningen. 

Voor vragen of informatie over veilig internet kan je terecht op onze website: www.clicksafe.be

Child Focus
Houba de Strooperlaan 292
1020 Brussel
02 475 44 11
116000@childfocus.org
www.clicksafe.be

Al-Anon en Alateen

Al-Anon is een zelfhulpgroep voor personen die lijden of geleden hebben onder het drankmisbruik in hun omgeving.

Tijdens de vergaderingen worden er groepsgesprekken gehouden waarin de deelnemers:
- elkaar helpen door het uitwisselen van ervaringen
- inzicht verwerven in de verziekte levenssituatie
- kracht ontvangen om het alcoholprobleem een minder belangrijke rol in het leven te laten inemen.

Anonimiteit is van groot belang om in vertrouwen te kunnen spreken. Het doel is familieleden, vrienden en kinderen van alcoholisten te helpen groeien naar een gezond en evenwichtig leven.

Al-Anon werkt rond een 12 stappenprogramma en voorziet in haar behoeften door de vrijwillige bijdragen van haar leden. Zij is ook niet aangesloten bij andere verenigingen, religies of politieke partijen of organisaties.

Alateen is een gemeenschap voor jonge mensen die onder het drinken van een ander, ouder(s), broer of zus te lijden hebben (gehad). Contact : 03/218 50 56

Al-Anon
Helenalei 24 - 2018 Antwerpen
Tel: 03/218 50 56
www.al-anonvl.be

Anonieme Alcoholisten (AA)

Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijke probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

De enige vereiste voor AA lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor AA-lidmaatschap, AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling; wenst zich niet te mengen in enig geschil, steunt of bestrijdt geen enkel doel. Ons hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.

Tel. 03 239 14 15 (24u op 24u, 7 dagen op 7)
info@vlaanderen.org
www.aavlaanderen.org

Provinciaal centrum voor leerlingbegeleiding (PCLB)

Waarvoor kan je terecht bij het PCLB?

  • Met vragen over leren en studeren
  • Met vragen over studie- en beroepskeuze
  • Als je ergens mee zit, bv. thuis of op school
  • Met vragen over gezondheid

Wat kan het PCLB voor je doen?

  • We werken op jouw vraag
  • We bekijken samen wat mogelijke oplossingen zijn.
  • Jij beslist welke stappen ondernomen worden
  • Wat jij vertelt, vertellen we niet zomaar verder
  • Wij maken een dossier dat jij altijd mag inkijken

Willekensmolenstraat 140 
3500 Hasselt
Tel. 011/23 81 20
E-mail: pclb@limburg.be

Vrij CLB Limburg

Het Vrij CLB begeleidt je op vlak van leren en studeren, je onderwijsloopbaan, psycho- en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Het CLB-team bestaat uit artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten en maatschappelijke werkers. Onze dienstverlening is gratis, we hebben respect voor je privacy en zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Deken Bernardstraat 4 - 3630 Maasmechelen
Tel. 089 / 77 97 30
Email: maasmechelen@vclblimburg.be
http://clbchat.be