Info dienstverlening stad & OCMW

Er wordt in het administratief centrum in Dilsen momenteel enkel nog op afspraak gewerkt, tijdens de reguliere openingsuren. Dit zal echter enkel nog kunnen voor dringende gevallen. U dient vooraf telefonisch een afspraak te maken via het nummer 089 790 800. Bezoekers zullen gevraagd worden hun handen te desinfecteren bij het betreden van het gebouw.

Het administratief centrum van het OCMW in Stokkem blijft voor dringende hulpverlening toegankelijk binnen de gangbare openingsuren. Er wordt wel gevraagd zo veel mogelijk een afspraak te maken via 089 75 75 27. Daarnaast wordt ook gevraagd om zo veel mogelijk gebruik te maken van bancontact voor opladingen van de budgetmeter.

Deze regeling blijft voorlopig van kracht tot nader bericht.

AANVRAGEN PER E-MAIL
Gelieve een e-mail te sturen naar burgerzaken@dilsen-stokkem.be of gebruik te maken van het e-loket.

 • Alle aanvragen van attesten en uittreksels;
 • Uittreksel strafregister;
 • Adreswijzigingen;
 • Vreemdelingendossiers;
 • Aanvragen pin- en puk-codes.

DRINGENDE DIENSTVERLENING
Gelieve ons telefonisch te contacteren op 089 79 08 00 om een afspraak te maken:

 • Aangifte overlijden (aan de begrafenisondernemers: gelieve de aangifte per e-mail te doen);
 • Aangifte geboorte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is;
 • Enkel in geval van hoogzwanger: erkenning vóór geboorte (TIP: de erkenning kan ook gelijktijdig met de geboorteaangifte gedaan worden);
 • Rijbewijzen in uitzonderlijke gevallen (bv. vrachtwagenchauffeurs met een medisch attest);
 • Identiteitskaarten en verblijfskaarten: aanvraag en activatie, enkel bij verval kaart vóór 19/04/2020.

NIET-DRINGEND
Gelieve uw bezoek inzake deze producten uit te stellen tot na 05/04/2020:

 • Hondenpoepzakjes;
 • PMD-zakken (aankoop ook mogelijk in supermarkten);
 • Kids-ID;
 • Reispassen;
 • Afhalen pin- en puk-codes;
 • Laatste wilsbeschikking;
 • Verklaring van wettelijk samenwonen;
 • Aangifte huwelijk;
 • Aanvraag Belgische nationaliteit;
 • Formulieren C3-deeltijds.