Info De Watergroep

Ook tijdens de huidige coronacrisis blijft De Watergroep haar klanten van kwaliteitsvol drinkwater voorzien. Om onze dienstverlening als openbaar drinkwaterbedrijf niet in het gedrang te brengen, focussen we op de dringende en noodzakelijke opdrachten:

• Productie en distributie van kwaliteitsvol drinkwater en industriewater
• Herstel van lekken
• Herstel van defecten
• Dringende nieuwe aftakkingen
• Dringende keuringen
• Aangepaste regime voor staalnames en analyses.

Bij het uitvoeren van deze taken nemen we uiteraard de nodige hygiënemaatregelen in acht om de verspreiding van het coronavirus te vermijden.

Optimaal online beschikbaar

Om onze medewerkers de mogelijkheid te geven zoveel mogelijk thuis te werken, is De Watergroep voor klantenvragen enkel nog bereikbaar via:
onze online klantenzone,
• de webformulieren op www.dewatergroep.be 
• en via e-mail (info@dewatergroep.be).