L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Studiebeurs

Indien je een aanvraagformulier voor een studietoelagen nodig hebt, kan je terecht bij:
- bij de WVC via schoolopbouwwerk
- het secretariaat van de onderwijsinstelling
- de sociale dienst van de hogeschool of universiteit
- bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Studietoelagen, H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, tel. 02 553 86 68.

Enkel wie nog nooit een aanvraag deed, moet op het aanvraagformulier de nationaliteit van de student nog laten bevestigen bij de dienst bevolking, Europalaan 25.

Informatie over het kadastraal inkomen van je huurwoning krijg je bij de dienst ruimtelijke ordening, Europalaan 25.

Hulp bij het invullen van de documenten kun je verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW, Arnold Sauwenlaan 80.

Wat meebrengen?
- je identiteitskaart
- het aanvraagformulier

Links
Meer informatie en de aanvraagformulieren vind je op de website van de Vlaamse overheid http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/ of via de Vlaamse Infolijn (1700).

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar