L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Kriebelkoffer

'De Kriebelkoffer' is een project rond taalstimulering dat kansenverbredend werkt. In overleg met de basisscholen, het LOP, CLB en het buurtwerk worden kinderen (laatste kleuterklas en 1ste leerjaar) gedurende een 6-tal maanden op een speelse manier begeleid. Enthousiaste vrijwilligers staan wekelijks in voor activiteiten aan huis of in groep waarbij werken rond taal centraal staat.

Wil je vrijwilliger worden, contacteer ons!

Contact
Schoolopbouwwerk

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar