L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Ontwikkelingssamenwerking

ontwikkelingssamenwerking

Diversiteit

Diversiteit

Gezondheidlogo gezondegemeente       logo Viasano


In 2013 is de stad ‘Gezonde Gemeente’ geworden. Hiervoor werd er een charter door burgemeester en OCMW-voorzitter ondertekend waardoor de stad zich engageert om een beleid rond gezondheid uit te werken. Dit is een beleid dat iedereen kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonden omgeving. Een beleid dat bovendien de zorg toegankelijker maakt.

Ook zijn we even hiervoor in het project ‘Viasano’ gestapt. Dit project is ook een gezondheidsproject dat zich specifiek naar de doelgroep kinderen en jongeren richt. Binnen dit project is het belangrijk dat een gezond leefgewoontes worden aangeleerd voor deze doelgroep. Dit kan door verschillende methodieken, op maat van kinderen en jongern, die via Viasano worden aangereikt aan scholen, verenigingen en andere instanties.

Jaarlijks worden er verschillende acties in de kijker geplaatst die de gezondheid van onze inwoners kan bevorderen.
Samen met de gezondheidsraad worden deze acties vooraf vastgelegd en wordt zo het gezondheidsbeleid bepaald.


Link
Charter Gezonde Gemeente


Contact
WVC

Adviesraden

Adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking

De sectorale raad voor ontwikkelingssamenwerking bestaat uit een groep mensen die zich willen engageren rond thema's uit de derde en vierde wereld. Zij organiseren activiteiten voor een breed publiek.Zij ondersteunen elk jaar de 11.11.11-actie in Dilsen-Stokkem.

Voorzitter: Lena Nies

 

Adviesraad voor personen met een handicap

De sectorale raad voor personen met een handicap wil via kleine acties mensen bewust maken van de problemen die personen met een handicap vaak ervaren.

Voorzitter: Bert Roosen


Gezinsraad

De sectorale raad gezin is een forum voor personen die actief zijn binnen gezinnen en wijken.

Voorzitter: Carine Dirkx


Gezondheidsraad

In deze raad worden gezondheidsthema's, -beleid en –initiatieven behandeld.

Voorzitter: Pierre Houben


Integratieraad

De integratieraad bestaat uit geëngageerde inwoners van Dilsen-Stokkem die mee willen denken over integratie en samenleven in diversiteit.

Voorzitter: Luigi Bianchi


Seniorenraad

Deze raad behandelt alle kwesties die de senioren aanbelangen. Enerzijds bevordert ze de informatiedoorstroming en de vorming ten behoeve van senioren, maar anderzijds organiseert ze eventueel zelf de nodige initiatieven.

Voorzitter: René Hoeven

Links
Toelagereglement adviesraden


Contact

Dienst Welzijn
Integratiedienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar