L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Adviesraden

Adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking

De sectorale raad voor ontwikkelingssamenwerking bestaat uit een groep mensen die zich willen engageren rond thema's uit de derde en vierde wereld. Zij organiseren activiteiten voor een breed publiek.Zij ondersteunen elk jaar de 11.11.11-actie in Dilsen-Stokkem.

Voorzitter: Lena Nies

 

Adviesraad voor personen met een handicap

De sectorale raad voor personen met een handicap wil via kleine acties mensen bewust maken van de problemen die personen met een handicap vaak ervaren.

Voorzitter: Bert Roosen


Gezinsraad

De sectorale raad gezin is een forum voor personen die actief zijn binnen gezinnen en wijken.

Voorzitter: Carine Dirkx


Gezondheidsraad

In deze raad worden gezondheidsthema's, -beleid en –initiatieven behandeld.

Voorzitter: Pierre Houben


Integratieraad

De integratieraad bestaat uit geëngageerde inwoners van Dilsen-Stokkem die mee willen denken over integratie en samenleven in diversiteit.

Voorzitter: Luigi Bianchi


Seniorenraad

Deze raad behandelt alle kwesties die de senioren aanbelangen. Enerzijds bevordert ze de informatiedoorstroming en de vorming ten behoeve van senioren, maar anderzijds organiseert ze eventueel zelf de nodige initiatieven.

Voorzitter: René Hoeven

Links
Toelagereglement adviesraden


Contact

Dienst Welzijn
Integratiedienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar