L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Werkgroep mobiliteit

In Dilsen-Stokkem is er een werkgroep Mobiliteit die een 5-tal keer per jaar samenkomt om actuele verkeersproblemen te bespreken.

Deze werkgroep bestaat uit de schepen van mobiliteit, de verkeersdienst van politie Maasland, de stedenbouwkundige architect en de mobiliteitsambtenaar van de stad. De werkgroep Mobiliteit geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen op het vlak van verkeer en mobiliteit.

Contact
Dienst Mobiliteit

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar