L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Verkeerssignalisatie

De dienst Mobiliteit zorgt voor de aankoop en plaatsing van verkeersborden, snelheidsremmers, wegbelijning, enz.

Voor het nemen van infrastructurele maatregelen aan wegen, zoals het plaatsen van verkeersborden of snelheidsremmers, wordt er het advies gevraagd aan de werkgroep Mobiliteit. Hierna wordt dit voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Vooraleer er kan worden overgegaan tot de effectieve plaatsing, dient er goedkeuring gevraagd te worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.


Op een aantal wegen is niet de stad, maar wel het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg bevoegd.
Het gaat om volgende straten: Boslaan (N75), Rijksweg (N78), Dorpsstraat – Langs de Graaf – A. Sauwenslaan (N742), Kempenstraat- Burg. Henrylaan (N757) en Europalaan (N771).


Links
www.wegenenverkeer.be
www.wegcode.be

Contact
Dienst Mobiliteit

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar