L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Tijdelijke of permanente bewegwijzering

De plaatsing van wegwijzers naar openbare gebouwen en toeristische trekpleisters is gebonden aan regelgeving. Niet zomaar iedereen mag eender waar reclamepanelen, aankondigingborden of bewegwijzering plaatsen op de openbare weg.


Aankondigingen van activiteiten kan je op de bestaande aanplakzuilen in elk kerkdorp ophangen.

Tijdelijke wegwijzers naar aanleiding van een evenement vraag je minimum 8 weken op voorhand aan via de dienst Cultuur.  De dienst Mobiliteit onderzoekt de vraag en het college van burgemeester en schepenen geeft al dan niet toelating.

Tijdelijke bewegwijzering dient vlak voor het evenement geplaatst en vlak na het evenement verwijderd te worden. Ze mogen niet hinderlijk geplaatst worden en dienen de zichtbaarheid ten allen tijde te garanderen.

Voor permanente wegwijzers richt je best je vraag aan het college van burgemeester en schepenen dat samen met de dienst mobiliteit onderzoekt of een wegwijzer kan geplaatst worden. De plaatsing gebeurt door de stedelijke werkplaatsen.

Contact
Dienst Mobiliteit

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar