L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Taxivergunning

Taxivergunningen en vergunningen voor het verhuren van voertuigen met bestuurder worden afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan gaan over een aanvraag voor:

  • -een vergunning voor het verhuur van voertuigen met bestuurder
  • -een taxivergunning 
  • -een vergunning voor vervanging voertuig
  • -het wijzigen van het aantal reservevoertuigen.

Deze formulieren alsook een modelovereenkomst voor het verhuur van een voertuig met bestuurder kan je hieronder terugvinden.

De bestaande reglementering van de Vlaamse regelgeving en het stedelijk taxireglement kan je ook nalezen via volgende links.

Links
Aanvraagformulier vergunning taxi
Aanvraagformulier verhuur van voertuigen met bestuurder
http://wegcode.be/wetteksten/wetgroepen/personenvervoer

Contact
Dienst Economie

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar