L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Signalisatievergunningen

Indien het openbaar domein moet worden ingenomen naar aanleiding van werken of het plaatsen van een container, dan dient de aannemer te beschikken over een signalisatievergunning die wordt afgeleverd door de gemeente.

Een aanvraag voor een signalisatievergunning dient te worden ingediend, ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werken.

Voor werken op gewestwegen moet de aannemer een kopie van de signalisatievergunning bezorgen aan het gewest, samen met een situationeel signalisatieplan. Het gewest bezorgt dan een vergunning voor de werken aan de aannemer.

Link
Aanvraag tijdelijke signalisatievergunning

Contact

Dienst Mobiliteit

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar