L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Kinderoppasdienst gezinsbond Dilsen-Stokkem


Initiatief van de gezinsbond om ouders de kans te geven te ontspannen of aan sociale verplichtingen te voldoen. De gezinsbond werkt met vaste tarieven. De minimumvergoeding ( minder dan 2 uur) bedraagt
€ 8, voor een prestatie- (of verzekerings-) boekje voor 5 prestaties betaal je € 7,50. Bij laattijdige annulatie is de prijs van een minimumvergoeding en 1 prestatiebriefje verschuldigd.

Aanvragen dienen te gebeuren bij de verantwoordelijke van jouw deelgemeente:

- Dilsen en Rotem: Cindy Bosman, tel. 089 75 35 95

- Elen: Ida Keymis-Sanders, tel. 089 56 61 61

- Lanklaar en Stokkem: Rita Hilven, tel. 089 65 90 71

Tarieven (aan de kinderoppasser te betalen):

uurtarief   € 4/ uur
minimumtarief er wordt een minimumprestatie van 2 uur gerekend € 8
overnachting van 22u00 tot 8u00 + ontbijt, minstens voorafgegaan door een minimumprestatie € 20


Contact

www.kinderoppasdienst.be

 

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar