L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Tweede groot Slim-controleweekend op 16, 17, 18, 19 november 2018

De SLim-acties zijn een initiatief van gouverneur Herman Reynders en worden uitgevoerd in samenwerking met de lokale en federale politie en het Limburgs parket. SLim staat voor "Safe(S)-Limburg" en is een "provinciaal gecoórdineerde verkeersactie" ter voorkoming van weekendongevallen die uitsluitend in het weekend uitgevoerd wordt.

Alcohol, drugs en snelheid zijn nog steeds de belangrijkste oozaken van verkeersongevallen. Verkeerscijfers tonen aan dat alcoholgerelateerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel zich vooral voordoen in de weekendnachten. Weekendongevallen blijken bovendien aanzienlijk ernstiger dan verkeersongevallen tijdens de  rest van de week. Vandaar de SLim-acties. SLim-acties zijn gecombineerde verkeersacties gericht op het rijden onder invloed van alcohol, drugs en te hoge snelheid. Deze acties vinden élk weekend plaats, het hele jaar door in minstens 4 politiezones van de Provincie Limburg (streefdoel).

ln het weekend van 16, 17,18 en 19 november 2018 zullen praktisch alle lokale politiekorpsen en de WegPolitie Limburg in heel de provincie acties houden. Dit jaar werden al 23.802 alcoholtesten aÍgenomen. 3% van deze testen (of 718) waren positief. Dat is precies hetzelfde overtredingspercentage als vorig jaar. Het aantal positieve bestuurders die zwaar onder invloed waren, (> 0,8 promille) daalt echter naar 61% tegen 81% vorig jaar. Van de 113.008 op snelheid gecontroleerde voertuigen, reden er 9% te snel (of 10.356). Dit is daling van 2% tegen 2017 (11%).

Naar aanleiding van de weekendongevallen tot nu toe (2.339) werden 1.241 personen onderworpen aan een ademtest. 257 personen testten positief; dus 21o/o of 1 op 5 bestuurders betrokken bij een ongeval in het weekend
heeft te veel gedronken! Voor de eerste 10 maanden van 2018 betreuren we maar liefst 10 weekenddoden. Dat zijn er 5 meer als vorig jaar (5). Deze cijfers bewijzen dat te veel mensen nog altijd te snel of onder invloed van alcohol of drugs rijden, ook omdat  men meent dat er weinig of niet gecontroleerd wordt in het weekend. Daarom blijven de Slim-weekendcontroles erg nuttig.

Ook dit jaar hebben gouverneur, procureur des Konings, korpschefs van de lokale politie, directeurs-coórdinator van de federale politie en sectiechef van de WegPolitie Limburg afgesproken om in twee weekends grootscheepse alcohol-, drugs- en snelheidscontroles te laten plaatsvinden in de provincie Limburg onder de noemer SLim. Het eerste gemeenschappelijk actieweekend vond plaats van 25 tot 28 mei, de tweede gemeenschappelijke actie vindt komend weekend plaats.

Het tweede groot controleweekend van 2018 vindt plaatst dit weekend van 16 tot 19 november 2018. Dat wil zeggen dat er, tussen vrijdagavond 22.00u en maandagmorgen 06.00u, gecombineerde alcohol-, drugs- en snelheidscontroles zullen gehouden worden door de Limburgse lokale politiezones op lokale en gewestwegen en door de WegPolitie Limburg op de autosnelwegen.

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar