L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Activiteiten herfstvakantie

Onze jeugddienst heeft voor de komende herfstvakantie weer een leuk aanbod aan acitiviteiten uitgewerkt voor kinderen & tieners van 4 tot 18 jaar. Je vindt het volledige programma in deze brochure.

Er zijn wee manieren om in te schrijven:
1. Kom naar het inschrijvingsmoment op dinsdag 9 oktober 2018 van 18.00 tot 19.00 uur op de afdeling welzijn, vrije tijd, cultuur (WVC), Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem
2. Schrijf dinsdag 9 oktober 2018 vanaf 18.00 uur online in via www.dilsen-stokkem.be / online inschrijven activiteiten / DOE-pas

Nieuwe verkeerssituatie Dilsen

 
De vernieuwing van het centrum van Dilsen zit in de laatste fase. De afgelopen jaren werden heel wat projecten in Dilsen uitgevoerd. Zo werd de scholencampus verkeersveiliger gemaakt door de aanleg van autovrije paden, een fietsstraat en herinrichting van een aantal kruispunten (o.a. kruispunt Borreshoefstraat – Spileind en Schoolstraat – Vlessersweg). Ook werden nieuwe parkings aangelegd aan Stebo, de Bib en het K. Boudewijnplein.

Vanaf 3 september 2018 wordt het plein gedeeltelijk opengesteld, waardoor er ook een aantal nieuwe verkeersregels ingevoerd worden.
- centrumplein Ter Motten = (woon)erf
- eenrichtingsverkeer: autoverkeer komende van Spileind / Schoolstraat mag via Ter Motten naar de Europalaan rijden
- Schoolstraat tussen Vlessersweg en Ter Motten = ‘fietsstraat’De verkaveling Heilderveld is ondertussen ook gerealiseerd. Het afgelopen voorjaar en deze zomer heeft de aannemer de nieuwe wegen en pleintjes in dit gebied aangelegd. Er is ruimte voor meer dan 50 nieuwe gezinnen om een bouwplaats of woning aan te kopen in deze mooie nieuwe woonwijk, midden in het centrum. Ook de bouwmaatschappij Ons Dak zal een nieuw project van 11 woningen realiseren op het Heilderveld.

In de verkaveling Heilderveld is er ook een volledig nieuwe parking aangelegd. Deze is te bereiken via de nieuwe insteekweg vanaf de Europalaan. De parking ligt vlak naast het kerkhof en ligt op 400m wandelafstand van de scholencampus. Ze kan zowel dienst doen in functie van de scholen als bij begrafenissen en kan de parkeerdruk in het centrum van Dilsen verminderen.

Met de aanleg van het centrumplein Ter Motten zal het centrum van Dilsen een ongeziene metamorfose ondergaan! De aanleg van het plein zit momenteel in een finale fase: de luifel is nog in aanbouw en later op het jaar worden er nog bomen aangeplant op het nieuwe plein. Het plein Ter Motten zal het centrum van Dilsen mooier maken en de schoolomgeving veiliger.

Buurtpreventie via Whatsapp

Het stadsbestuur wil graag de inwoners van Dilsen-Stokkem ondersteunen om buurtpreventienetwerken via Whatsapp op te richten in hun buurt, met als belangrijkste doelstellingen preventie, het signaleren van verdachte situaties en het vergroten van de sociale controle, de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel. 

Via de app Whatsapp op hun smartphone verzenden ze dan een bericht waarbij ze elkaar waarschuwen voor verdachte gedragingen in hun buurt of dorp. Ze tippen elkaar en oefenen zo sociale controle uit. Het netwerk wordt meteen ingelicht waardoor dit een doeltreffende vorm van buurtpreventie kan zijn. 

Binnenkort zal er op deze pagina een overzicht beschikbaar zijn van de actieve buurtpreventienetwerken in Dilsen-Stokkem. De stad zal ook instaan voor het ter beschikking stellen van promotiemateriaal aan geïnteresseerden en het plaatsen van waarschuwingsbordjes.

Lijkt dit alles iets voor jouw buurt? Neem dan onderstaande documenten zeker eens door. Je kan ook steeds contact opnemen met de stad via het nummer 089 79 08 07 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

-          Presentatie “Buurtpreventie via Whatsapp”
-          Inschrijvingsformulier + afsprakencharter

Verkiezingen 14 oktober 2018


Dit najaar, op 14 oktober, trekken we weer met z’n allen naar de stembus voor de verkiezing van de gemeentelijke en provinciale bestuursorganen. De kiezers van Dilsen-Stokkem zullen elektronisch stemmen. Het stadsbestuur kocht immers stemcomputers aan, die voor het eerst zullen gebruikt worden op 14 oktober. Meer informatie over digitaal stemmen vind je op de website www.vlaanderenkiest.be. In de loop van september worden daarenboven twee infonamiddagen georganiseerd in het dienstencentrum Stockheim, waarop iedere geïnteresseerde een teststem kan komen uitbrengen. Meer informatie volgt!

Ondertussen werken de leerlingen van de stedelijke bouwvakschool Stebo aan splinternieuwe stemhokjes, die bewonderd kunnen worden wanneer je je stem uitbrengt.

Informatie voor de kiezer

Alle kiesgerechtigde inwoners van Dilsen-Stokkem worden opgeroepen om op 14 oktober 2018 hun stem uit te brengen. Zij kiezen op 14 oktober immers 9 provincieraadsleden en 27 gemeenteraadsleden. De stembureaus zijn geopend van 08.00 uur tot 15.00 uur.


Dilsen-Stokkem streeft naar zo toegankelijk mogelijke stemlocaties, met voldoende parkeergelegenheid. Op 14 oktober zullen volgende locaties onderdak bieden aan de 14 stembureaus:

- Dilsen: sporthal, Koning Boudewijnplein 1
- Elen: basisschool, Langstraat 24
- Lanklaar: zaal de Vrietsel, Groenstraat 20
- Rotem: sporthal, Haagstraat 19
- Stokkem: zaal Nieuwenborgh, Wal 7


Je oproepingsbrief wordt uiterlijk 29 september verstuurd. Mocht blijken dat je geen oproepingsbrief hebt ontvangen of mocht je je oproepingsbrief verloren zijn, kun je je wenden tot de dienst burgerzaken voor een duplicaat. Op de verkiezingsdag zelf zal je er van 09.00 uur tot 13.00 uur eveneens terecht kunnen voor een duplicaat.

De kiezerslijst wordt opgemaakt op datum van 1 augustus 2018. Indien je tussen 1 augustus en 14 oktober van adres wijzigt, blijf je ingeschreven op de kiezerslijst van je vorige gemeente en moet je daar je stem uitbrengen. Je kan evenwel je reiskosten laten vergoeden en dit door middel van het formulier dat je vindt op https://www.vlaanderenkiest.be/formulieren/aanvraag-van-de-terugbetaling-van-reiskosten-door-kiezers.


Ben je wettelijk verhinderd om je stem uit te brengen op 14 oktober? 

Bij de afdeling burgerzaken kan je een volmachtformulier ophalen. Je kan het ook downloaden op 
www.vlaanderenkiest.be/formulieren/volmachtformulier. Vergeet niet de verplichte bijlage toe te voegen bij de volmacht. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een reis in het buitenland, heb je een attest van het gemeentebestuur nodig. De medewerkers van de afdeling burgerzaken helpen je graag verder.

Denk eraan dat je een volmacht wegens het verblijf om privé-redenen in het buitenland uiterlijk op 12 oktober in orde brengt bij de dienst burgerzaken!

Stemrecht burgers Europese en niet-Europese Unie

Inwoners met een nationaliteit van binnen of buiten de Europese Unie kunnen eveneens hun stem uitbrengen op 14 oktober, maar enkel voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden en moeten zich uiterlijk op 31 juli 2018 registreren bij de afdeling burgerzaken. Eens geregistreerd, moeten zij hun stem uitbrengen en geldt ook voor hen de stemplicht. Uitschrijven als gemeenteraadskiezer kan tot 31 juli 2018 of vanaf 15 oktober 2018. Elke Europese en niet-Europese burger ontving een brief met meer informatie.

Gemeentelijk hoofdbureau

Het gemeentelijk hoofdbureau vervult een aantal overkoepelende taken om de kiesverrichtingen in goede banen te leiden: het ontvangen van de voordrachtsakten, het afsluiten van de kandidatenlijsten, het totaliseren van de stemverrichtingen, het beheer van de getuigen, aanduiding van de leden van de stembureaus…


Het heeft haar zetel in het kasteel bij het administratief centrum, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem, waar het in functie is op volgende tijdstippen:

- 15 september 2018 (09.00u tot 12.00u en 13.00u tot 16.00u): ontvangst voordrachtsakten en aanduiding getuigen gemeentelijk hoofdbureau door de voorzitter
- 17 september 2018 (16.00u): onderzoek en voorlopige afsluiting kandidatenlijsten
- 20 september 2018 (16.00u): definitieve afsluiting kandidatenlijsten (behoudens bezwaren)
- 24 september 2018: definitieve afsluiting kandidatenlijsten (ingeval van ingediende bezwaren) en loting volgnummers
- 9 oktober 2018 (14.00u tot 16.00u): ontvangst van de aangifte van de getuigen in de stembureaus door de voorzitter
- 14 oktober 2018: verkiezingsdag

Het gemeentelijk hoofdbureau wordt voorgezeten door de heer plaatsvervangend Vrederechter René Van Leeuwen en wordt bijgestaan door haar secretaris, Katrien Hermans (tevens gemeentelijk coördinator). Bij verhindering van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door de plaatsvervangend voorzitter, de heer Patrick Doumen.

Gemeentelijk coördinator

Als gemeentelijk coördinator, ook voor digitaal stemmen, werd mevrouw Katrien Hermans, 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 089 86 94 00 aangeduid.

Meer informatie – formulieren – volmachten 

Afdeling burgerzaken, dienst verkiezingen, 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 089 79 08 00 of www.vlaanderenkiest.be.Verkoop rookmelders!

De stad heeft een overeeenkomst afgesloten met de Stichting Brandwonden omtrent de (tijdelijke) verkoop van rookmelders. Deze rookmelders van het type "AngelEye by FireAngel ST-622-BNLT" zijn te koop aan de balie van de stedelijke werkplaatsen en kosten € 16 (let op: je kan enkel cash betalen!).

Deze rookmelder beschikt  over de nieuwste Thermoptek technologie met een snelle reactie op zowel trage smeulende branden als snelle uitslaande branden.Door de dubbelzijdige kleefband kan de rookmelder eenvoudig geïnstalleerd worden, zonder dat er hiervoor geboord moet worden.

Elk toestel heeft een niet-verwijderbare lithiumbatterij met een levensduur van 10 jaar en heeft ook 10 jaar garantie. 

Vanaf 2010 zal er in elke woning verplicht een rookmelder geplaatst moeten zijn. Dit project kadert dan ook in de sensibilisering rond brandveiligheid. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar het goede doel van de Stichting Brandwonden.

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar